კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება K.E.L.S.

კაჭრეთის ინგლისური ენის სკოლა ერთგვარი პრემიერაა კახეთის რეგიონში, რომელიც დაარსდა თომას როული CertTESOL-ის მიერ იმისთვის რომ ვუზრუნველყოთ ინგლისური ენის სრულფასვანი სწავლება. თავდაპირველად ჩვენ დავიწყებთ სამი კურსით, რომელიც მისაღებია ყველასთვის, მაგრამ მოთხოვნისდა მიხედვით წავყვანთ ბიზნეს და ტექნიკურ ინგლისურს. ასაკი შეუზღუდავია.

მეორე მეტად მნიშვნელოვანი მხარე არის ის რომ ამ კურსში ჩართული იქნებიან ის ბავშვები უფასოდ, რომლებიც იმყოფებიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა.

კაჭრეთის ლიდერმა, გივი რამაზაშვილმა ხელი შეუწყო ამ პროექტის ჩამოყალიბებასა და განხრციელებას, იმისათვის რომ კახეთის რეგიონის მაცხვრებლებს მიეცეთ საშვალება განახრციელონ გეგმები რომელსაც სჭირდება სრულფასოვანი ინგლისური ენის ფლობა და ამ შესაძლებლობით ისარგებლონ იმ ბავშვებმა რომლებიც სოციალურად დაუცველნი არიან.

სწავლება K.E.L.S.

აქ, კაჭრეთის ინგლისური ენის სკოლაში, ჩვენ ვაუმჯობესებთ თქვენს ინგლისურ ენაზე საუბარს ჩვენი საკუთარი სასაუბრო ენის დახმარებით. გაკვეთილების მსვლელობაში საჭიოებისამებრ ჩაერთვებიან მაღალკვალიფიციური ადვეკატურად მოაზროვნე სპეციალისტები, რომელიც ხელს შეუწყობენ გაკვეთილის გააზრებასა და ინფორმაციის თქვენამდე მოტანას.